Internetový obchod hudebního vydavatelství Multisonic a.s.

Vydavatelství MULTISONIC a.s. Vám na těchto stránkách nabízí svůj ucelený sortiment. Zde najdete, kromě klasické hudby a jazzu, také celou řadu popových, folkových a country titulů.

Všechna CD i DVD můžete zakoupit přes iTunes.

Představenstvo společnosti svolává 38. řádnou valnou hromadu

14.6.2018 od 11:00 hod.
Restaurace Hliněná bašta Újezdská ulice č. 619, Průhonice

Pořad jednání

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Projednání výroční zprávy za rok 2017, jejíž součástí je řádná účetní závěrka k 31.12.2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017, projednání zprávy dozorčí rady a poté rozhodnutí o řádné účetní závěrce a o naloženi s výsledkem hospodaření za rok 2017.
  3. Závěr

Přílohy

Nejprodávanější zboží