Internetový obchod hudebního vydavatelství Multisonic a.s.

Vydavatelství MULTISONIC a.s. Vám na těchto stránkách nabízí svůj ucelený sortiment. Zde najdete, kromě klasické hudby a jazzu, také celou řadu popových, folkových a country titulů.

Všechna CD i DVD můžete zakoupit přes iTunes.

Představenstvo společnosti svolává 38. řádnou valnou hromadu

25.5.2016 ve 14:00 hod.
Restaurace Hliněná bašta Újezdská ulice č. 619, Průhonice

Pořad jednání

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  3. Projednání výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní závěrka k 31.12.2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016, projednání zprávy dozorčí rady a poté rozhodnutí o řádné účetní závěrce a o naloženi s výsledkem hospodaření za rok 2016.
  4. Závěr

Přílohy