Internetový obchod hudebního vydavatelství Multisonic a.s.

Vydavatelství MULTISONIC a.s. Vám na těchto stránkách nabízí svůj ucelený sortiment. Zde najdete, kromě klasické hudby a jazzu, také celou řadu popových, folkových a country titulů.

Všechna CD i DVD můžete zakoupit přes iTunes.

Představenstvo společnosti svolává 41. řádnou valnou hromadu

Termín konání: 21.1.2020 v 15:00 hod.

Místo konání: Advokátní kancelář Profous Legal, V Jámě 699/1, 1100 Praha 1

Pořad jednání

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Projednání a souhlas s novým zněním stanov společnosti
  3. Závěr

Přílohy